Logo

ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจากเรา
หรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ ดังที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวามือ

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
  • Email: etc@msu.ac.th

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th