Logo

ประกาศ


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (รอบสอง) เริ่มเรียนสิงหาคม 2560 หมดเขตสมัครแบบออนไลน์ 3 ก.ค. 2560
หมดเขตสมัครด้วยตนเอง 7 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดประกาศสำหรับมือถือคลิกที่นี่


ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 043-754-322 ต่อ 6235
Email: etc@msu.ac.th